۴. عفونت‌ ویروسی‌ اخیر، به‌ ویژه‌ عفونت‌ تنفسی‌

 

۴. عفونت‌ ویروسی‌ اخیر، به‌ ویژه‌ عفونت‌ تنفسی‌

۵. آلرژی‌ یا سابقه‌ خانوادگی‌ آلرژی‌ها

۶. استعمال‌ دخانیات‌

۷. سوء مصرف‌ الكل‌

۸. مصرف‌ برخی‌ داروهای‌ بدون‌ نسخه‌ یا نیازمند نسخه‌ به‌ ویژه‌ آسپیرین‌

۹. بیماری‌های‌ عروق‌ قلبی‌ یا عروق‌ مغزی‌

ـ پیشگیری‌:

اقدام‌ به‌ درمان‌ فوری‌ عفونت‌های‌ گوش‌، خودداری‌ از مصرف‌ داروهای‌ ایجادكننده‌ منگی‌ بدون‌ توصیه‌ پزشك‌.

ـ عواقب‌ مورد انتظار:

Related posts