کمک می کند.

 

کمک می کند.

تحقیقات دکتر jeff iliff نشان داده که وقتی ما می خوابیم مغز کوچک و جمع می شود در نتیجه فضایی در اطرافه عروق مغز برای ورود مایع مغزی نخاعی به داخل مغز به وجود می آید و اینگونه این مایع، مواد زائدی را که در طول بیداری بین سلول های مغز جمع شده بود دفع می کند.

یکی از مواد زائد مهم که همیشه در مغز در حال تولید شدن است Amyloid beta است که تجمع و رسوب این ماده یکی از عوامل شناخته شده #آلزایمر است. تحقیقات در این باره در حال انجام است تا ثابت کند خواب خود یک عامل حیاتی برای پیشگیری از آلزایمر و بیماری های مشابه آن است.

😱 بعضی از قسمت های بدن بعد از مرگ زنده می مانند

حتی بعد از #مرگ هم زندگی در بدن ما جریان دارد. این را یک تحقیق جدید نشان می دهد. همه #سلول ها در زمانی که یک جاندار می میرد از بین نمی روند. برای بررسی این ادعا ادامه مطلب را دنبال کنید.

💭 پیتر نابل، مولف ارشد دانشگاه واشنگتن و آلاباما، می گوید: سلول های مختلف نیمه عمر متفاوتی دارند. در واقع این طور به

Related posts