پیشرفت سریع بودند.

 

پیشرفت سریع بودند.

در نهایت 46 درصد بیماران بعد از گذشت 5 سال از پیوند، هیچ گونه پیشرفتی از بیماری را نشان ندادند. در واقع طبق گفته ی دکتر مورارو با این روش می توان بیماری را به مدت 5 سال فریز کرد و از گسترش ان جلوگیری به عمل آورد.

❓ چرا دوستانتان دوست ندارند ماجراهای مسافرت شما را بشنوند؟!

همه  این حقیقت را قبول دارند که وقتی شما از سفر برمیگردید و کسی به شما میگوید “همه ماجرا را برایم تعریف کن” آنچه واقعا منظورشان هست این است که “من فقط خواستم مودب باشم و واقعا سعی کن کوتاهش کنی و لطفا عکس هاشو بهم نشون نده

تحقیقی که جدیدا در مجله “Psychological Science” منتشر شده تایید میکند که “ما دوست نداریم تجربه های  جدید دیگران را بشنویم مگر اینکه برای ما جدید نباشند”

🔺 اگر خواستید راجع به تجربه های  خود در #سفر به جایی که دوستتان هم قبلا رفته صحبت کنید با تمام سرعت ادامه بدهید. ولی اگر میخواهید راجع به داستان ماجراجویی های خود در جایی که دوستانتان ندیده اند صحبت کنید، شاید بهتر است دست نگه

Related posts