پس از حادثه ی اسکی که برای او در سال ۱۹۹۲ رخ داد، به وی گفته بود که دیگر قادر به راه رفتن نخواهد بود.

 

پس از حادثه ی اسکی که برای او در سال ۱۹۹۲ رخ داد، به وی گفته بود که دیگر قادر به راه رفتن نخواهد بود.

اسکلت های خارجی رباتیکی زمانی از ابزارهای فیلم های علمی-تخیلی به شمار می رفتند که به پوشندگان خود قدرت و سرعت فوق بشری را می بخشیدند. اگرچه سازمان هایی همچون دارپا و لاکهید موفق به توسعه ی اسکلت هایی با کاربرد نظامی شده اند، این تکنولوژی خود را به عنوان یک مزیت فوق العاده در زمینه ی پزشکی حرفه ای نیز معرفی کرده است.

ReWalk، اسکلت های خارجی قدرتمند را برای افراد مبتلا به آسیب های نخاعی از سال ۲۰۱۱ تامین می کرده است، و پروژه*ی Mindwalker تحت بودجه ی اتحادیه ی اروپا از این مجموعه منجر به توسعه ی یک اسکلت خارجی رباتیکی کنترل شونده توسط مغز شد. در سال ۲۰۱۲، از پرینتر سه بعدی Stratasys Dimension برای ایجاد اسکلت خارجی رباتیکی چاپ سه بعدی استفاده شد که یک دختر جوان را قادر به حرکت آزادانه برای اولین بار کرد.

Ekso-Suit بوکستل با اولین اسکن از ران، ساق پا و ستون فقرات وی به منظور ایجاد مدلی که از آن بتوان اسکلت اولیه ی شخصی چاپ سه بعدی را ایجاد کرد، ساخته شد. سپس Ekso Bionics به ایجاد محرک ها و کنترل های مکانیکی اقدام کرد که در قطعات چاپی ادغام شوند. بوکستل به نمایش این اسکلت ترکیبی در رویداد دانشگاه Singularity در بوداپست مجارستان پرداخت.

Related posts