و روشن می‌گردد که میزان آب دربافت مغز و غلاف میلین چقدراست. اعتقاد بر این است که با این تکنیک می‌توان پیشرفت

 

و روشن می‌گردد که میزان آب دربافت مغز و غلاف میلین چقدراست. اعتقاد بر این است که با این تکنیک می‌توان پیشرفت زمانی رسیدگی مغز را مشخص نمود.

بعضی پژوهشگران این نظریه را پیشنهاد کرده‌اند که بزرگتر بودن مخ در کودکان خردسال مبتلا به اوتیسم به علت سریع‌‌تر بودن سیر رشد مغز در اوایل زندگی است. در عین حال که کودکان اوتیستیک در این بررسی دارای مغزهای بزرگتر بودند ولی دریافته‌اند که رشد مغز، براساس اندازه‌گیری‌های T۲، در واقع مربوط به مراحل زودرس‌تر رشد می‌باشد.

حال ببینیم اگر رشد سریع‌تر موجود نباشد، در اوتیسم چه علتی سبب بزرگی زودرس مخ می‌گردد. در این مورد، یک نظریه آن است که وجود نوعی جریان التهابی دستگاه عصبی مرکزی در اوایل عمر سبب بزرگی می‌شود و در این مورد برای مشخص شدن بیشتر مساله، بایدپژوهش بیشتر انجام شود.

برای توجیه علت بروز تغییرات T۲ در ماده‌ی خاکستری کودکان مبتلا به اوتیسم، ممکن است التهاب یک تئوری قابل قبول باشد اما این تغییرات T۲ ممکن است غیر اختصاصی هم باشند و نیز در کودکان مبتلا به تأخیر رشد و نیز در آسیب حاد مغز همراه طولانی شدن تشنج هم اتفاق افتند.

Related posts