وجود شخصی متخصص ومعتمد و امین و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نیز به عنوان کاتبین سند رسمی از مزایای

 

وجود شخصی متخصص ومعتمد و امین و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نیز به عنوان کاتبین  سند رسمی  از مزایای

امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است

با تنظیم سند رسمی در خصوص پیش فروش ساختمان متعاملین و واسطه آنها مشمول  مجازات های حقوقی و کیفری مقرر درقانون نخواهدشد . (قانون پیش فروش ساختمان )

ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده ای درقضازدایی خواهد داشت

پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده (دردفتراملاک ) ونیز عقود ومعاملات درمورد املاک ثبت نشده و نیز صلح نامه وهبه نامه درمحاکم وادارات دولتی .(مواد 46و47و48 قانون ثبت اسناد).

عدم اعتبار دادن به اسنادثبت شده ازطرف قضات ومامورین دیگر دولتی موجب مجازات وتعقیب انتطامی قضات ومامورین دولتی خواهدشد.(ماده 73 قانون ثبت اسناد)

امکان بازگشت به کانال های تلگرامی که left داده اید.

در اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام، در صورتی که یک گروه را ترک کنید و به اصطلاح Left بدهید، امکان بازگشت مجدد به آن

Related posts