نکته مهم اینجاست که مواد زائد به علت تراکم سلول ها درون مغز راهی به بیرون پیدا نمی کنند و اینجاست که خواب به ما

 

نکته مهم اینجاست که مواد زائد به علت تراکم سلول ها درون مغز راهی به بیرون پیدا نمی کنند و اینجاست که خواب به ما

نظر می رسد که بعضی از انواع سلول ها حتی بعد از مرگ هم برای زنده ماندن تلاش می کنند. وی می گوید که این احتمال وجود دارد که سلول ها زنده می مانند و تلاش میکنند تا خود را ترمیم کنند به خصوص سلول های نخاعی.

یک گروه بین المللی از دانشمندان که روی نوعی از ماهی های خط دار و موش ها تحقیق می کردند می گویند که این پدیده در تمام #حیوانات و از جمله #انسان هم رخ می دهد.

🔺 رو نویسی ژن (ساخته شدن RNA از روی DNA) که برای اعمالی مانند استرس، ایمنی، التهاب و… انجام می شود بعد از مرگ افزایش می یابد.

آنها امیدوارند که بتوانند زمان بیشتری (بیشتر از 48 ساعت) را مورد بررسی قرار دهند. اما چون که این اولین تحقیق جامع در این زمینه است باز هم سوالات زیادی باقی می ماند.

🔺 دانشمندان معتقدند که این تحقیقات زمینه ساز تحقیق های بسیار زیادی دراین باره خواهد شد تا نحوه ی مرگ و از کار افتادن فرآیند ها بعد از مرگ جاندار مشخص شود.

Related posts