نيمكت)قرارنگيرد،ممكن است مرتبابه آرنج فردي كه دركنارش نشسته برخوردكندودرنتيجه نوشته اش بصورت درهم وبرهم مي

 

نيمكت)قرارنگيرد،ممكن است مرتبابه آرنج فردي كه دركنارش نشسته برخوردكندودرنتيجه نوشته اش بصورت درهم وبرهم مي

دسترس یافتن به گذشته وسابقه ی افراد می توانست دشوار باشد.به دلیل این مغایرت ،درDSM-5 به طور کلی اختلالات سابق (یعنی اختلال اتیسم،سندرم آسپرگر،اختلال رت،اختلال تجزیه ی کودکی) را حذف کرده وآن ها را زیر چتر اختلال طیف اتیسم درآورده است.به این ترتیب از این به بعد گفته نخواهد شدکه فرد به اختلال ، مثلا تجزیه ی کودکی،مبتلاست در عوض گفته خواهد شد که به اختلال طیف اتیسم مبتلاست.

بنابراین بر اساس ویراست جدید، یک فرد می تواند بر اساس شدت علائم تشخیصی برچسب اختلالات طیف اتیسم را در سه سطح 1 ( به کمک نیاز دارد)، سطح 2 ( به کمک قابل ملاحظه نیاز دارد)، سطح 3 (به کمک خیلی زیاد نیاز دارد)، دریافت کند.

امکان راه رفتن یک زن فلج با اسکلت خارجی رباتیکی چاپ سه بعدی

مجموعه سیستم های سه بعدی (۳D Systems) در همکاری با Ekso Bionics، موفق به ایجاد یک اسکلت خارجی رباتیکی چاپ سه بعدی شده اند که قادر به بازگرداندن توانایی راه رفتن دوباره ی زنی شد که از قسمت کمر به پایین فلج بوده است. این محصول با نام Ekso-Suit آزمایشی بوده و توسط آماندا بوکستل (Amanda Boxtel) مورد تست واقع شد، پزشک معالج آماندا

Related posts