مرتبط با دوپامین کاربرد داشته باشند.

 

مرتبط با دوپامین کاربرد داشته باشند.

 

💭فرزندانی که از مادران مسن تر متولد می شوند تواناییهای تفکری بالاتری دارند در حالیکه 40 تا 50 سال پیش خلاف این مطلب صادق بوده است.

امروزه زنان در سن بالاتری اولین فررزند خود را به دنیا می آورند, و بطور متوسط, فرزندان اول نتایج بهتری در آزمونهای شناختی که توانایی های تفکری را اندازه گیری می کنند بدست می آورند. شاید دلیلش این باشد که نسبت به بچه های بعد, توجه بیشتری از پدرو مادر خود دریافت می کنند.

💭آلیس گویسیس نویسنده این پژوهش در London School of Economics and Political Science می گوید” «توانایی شناختی به نوبه خود بسیار اهمیت دارد, ولی اهمیت مضاعف آن در این است که معیاری برای پیش بینی موفقیت فرد در زمینه های تحصیلی, کاری و سلامت در آینده می باشد.»

در گذشته مادران مسن تر فرزند سوم یا چهارم خود را به دنیا می آوردند که از نظر انرژی و منابع آنها را تحت فشار قرار می داده.

Related posts