فرزندم که بزرگ تر بشود می‌گذارمش کلاس نقاشی. کلاس موسیقی. کلاس رقص حتی. فرزندم را برای ۱۵ گرفتن در دیکته‌ای

 

فرزندم که بزرگ تر بشود می‌گذارمش کلاس نقاشی. کلاس موسیقی. کلاس رقص حتی. فرزندم را برای ۱۵ گرفتن در دیکته‌ای

شک انسان بزرگی خواهد شد. فرزندم کسی می‌شود که قدر رنگ‌ها را می‌داند. ارزش بوها را می‌داند. و تک تک ثانیه‌هایی که چیزهای ریز زندگی را می‌بیند از خودش، وجودش، تک تک سلول‌های بدنش، از من و پدرش، از مردم کشورش و از خدای خودش راضی است. فرزندم کسی می‌شود که دیدنش حس خوبی به بقیه می‌دهد.

پیشگیری از دررفتگی لگن با کمک اسپیلنت شب

همانگونه که در مبحث دررفتگی لگن در کودکان فلج مغزی توضیح داده شد علت اصلی جابجایی و در رفتگی لگن سفتی و کوتاهی عضلاتی که پا را به داخل می آورند میباشد

با اشراف به این موضوع که توانبخشی یک پروسه ی بیست و چهار ساعته میباشد ، یعنی اصلاح وضعیت کودک در زمان خواب و استراحت  بخش مهمی از درمان محسوب میشود چند  وسیله ی کمکی ساده که مانع از نزدیک شدن زانوها به هم میشوند را مشاهده نمایید و الگوبرداری کنید تا مانع از دررفتگی ها و دفورمیتی های لگن کودک شوید👇

پاچنبری‌ (Clubfoot) یكی

Related posts