ـ رژیم‌ غذایی‌:

 

ـ رژیم‌ غذایی‌:

رژیم‌ خاصی‌ نیاز نیست‌، ولی‌ كاهش‌ مصرف‌ نمك‌ و مایعات‌ ممكن‌ است‌ كمك‌كننده‌ باشد.

ـ در این‌ شرایط‌ به‌ پزشك‌ خود مراجعه‌ نمایید:

۱. كاهش‌ شنوایی‌ در هر گوش‌

۲. استفراغ‌ مداوم

۳. تشنج‌

۴. غش‌ كردن‌

۵. تب‌ 3/38 سانتیگراد یا بالاتر

۶. اگر دچار علایم ‌ جدید و غیر قابل توجیه شده اید‌؛ داروهای‌ تجویزی‌ ممكن‌ است‌ با عوراض‌ جانبی‌ همراه‌ باشند

Related posts