ـ داروها:

 

ـ داروها:

۱. داروهای‌ ضدتهوع‌ به‌ صورت‌ خوراكی‌ یا شیاف‌ ممكن‌ است‌ تجویز شود.

۲. تجویز داروهای‌ آرامبخش‌ برای‌ كاهش‌ منگی‌ (به‌ ندرت‌)

۳. تجویز داروهای‌ ادرارآور جهت‌ كاهش‌ تجمع‌ مایع‌ در گوش‌ داخلی‌

۴. تجویر آنتی‌بیوتیك‌ها در صورت‌ وجود عفونت‌ باكتریایی‌

۵. تجویز آنتی‌هیستامین‌ها جهت‌ تخفیف‌ علایم‌

ـ فعالیت‌:

تا حد امكان‌ از حركت‌ سرخودداری‌ كنید. تا رفع‌ منگی‌ در بستر استراحت‌ كنید و سپس‌ به‌ تدریج‌ فعالیت‌ طبیعی‌ خود را از سر بگیرید. از فعالیت‌های‌ خطرآفرین‌ نظیر رانندگی‌، بالا رفتن‌ یا كاركردن‌ در اطراف‌ ماشین‌ آلات‌ خطرناك‌ تا یك‌ هفته‌ پس‌ از برطرف‌ شدن‌ علایم‌ اجتناب‌ كنید.

Related posts