غلت زدن اولین گام در توسعه ی کنترل پوسچرال و نیز برای توسعه ی مهارت های ظریف از جمله دست خط اهمیت بسیاری

 

غلت زدن اولین گام در توسعه ی کنترل پوسچرال و نیز برای توسعه ی مهارت های ظریف از جمله دست خط اهمیت بسیاری

در این حالت کودک کمی قفسه سینه را از زمین بلند میکند تا بالاخره بعد از صرف زمان و کسب تجربه خود را سرنگون کند

گاهی اوقات کودک گیر میکند که وظیفه ی شما هدایت کردن او به یک سمت و آموزش به او با حداقل حمایت میباشد

حتی میتوانید روی توپ عملکرد غلت زدن را با کودک تمرین کنید فقط خیلی مراقب باشید شتاب نگیرد و سقوط نکند

کودک را به حالت قوس دار روی توپ به پشت بخوابانید سپس کمی او را متمایل به خط وسط نمایید دقت کنید در سمتی که ایستاده اید حتما دست کودک بالای سر باشد و آن را محکم نگه دارید پای همان سمت را نیز با دست خود نگه دارید تا کودک حین غلت زدن سقوط نکند

میتوانید کودک را روی یک ملافه ی بزرگ به پشت یا شکم بخوابانید سپس کم کم ملافه رااز زمین بلند کنید و کودک را آرام آرام بغلتانید تا کودک هم از این بازی لذت ببرد

شما میتوانید کودک را روی یک سطح شیبدار ملایم به صورت افقی بخوابانید به صورتی که جاذبه به غلت زدن او کمک کند

علاوه بر موارد فوق میتوانید با کمی تحریک نوزاد از قسمت پا و چرخاندن ملایم او به یک سمت غلت زدن را تسهیل نمایید

Related posts