علمی Gonodactylus Bredini این توانایی را دارند که با دروغ گفتن رقیب قوی تر خود را از دعوا منصرف کنند.

 

علمی Gonodactylus Bredini این توانایی را دارند که با دروغ گفتن رقیب قوی تر خود را از دعوا منصرف کنند.

بسیاری از حیوانات و #حشرات این توانایی را دارند که با #استتار از صید شدن خود جلوگیری کنند. استتار یک نوع  تقلب و #فریب دادن است. حیوانات هر چه بیشتر استتار کنند بیشتر زنده می مانند.

شاید فریب دادن تنها برای زنده ماندن باشد هر چه که یک موجود زنده بتواند دروغ بگوید بیشتر می تواند زنده بماند حال آنکه یک حشره باشد که تغییر رنگ میدهد یا یک فرد که به رئیس خود دروغ می گوید تا اخراج نشود.

چرا باید شب ها خوب بخوابیم؟

همه ما این تجربه را حس کردیم که وقتی می خوابیم سرمان سبکتر می شود و #خواب نوعی تجدید قوا برای فعالیت مغزی است. با ما همراه باشید تا دلیل این اتفاق را بررسی کنیم.

هر قسمت از #بدن 2 نیاز ابتدایی دارد یعنی #تغذیه و دفع مواد زائد و #مغز با وجود اینکه 1/4 از مواد غذایی بدن را به خود اختصاص می دهد و حجم کمی دارد به سیستم دفعی قوی تری نیاز دارد این در حالی است که در بقیه قسمت های بدن، ما عروق لنفاوی را داریم که خود بخش عمده ای از این دفع را بر عهده دارد ولی در مغر این عروق وجود ندارد. اما کار عروق لنفاوی در مغز توسط مایع مغزی نخاعی که مغز را احاطه کرده انجام می گیرد.

Related posts