در پایان به نکات مهم زیر دقت کنید: به هیچ عنوان گروه را Delete نکنید چرا که دیگر امکان بازگشت وجود نخواهد داشت.

 

در پایان به نکات مهم زیر دقت کنید: به هیچ عنوان گروه را Delete نکنید چرا که دیگر امکان بازگشت وجود نخواهد داشت.

درواقع این طور به نظر می رسد که دروغ گفتن نشانه باهوشی است و هرچه حیوانات باهوش تر باشند محتمل تر است که توانایی دروغ گفتن را دارند. #هوش

برای مثال کوکو (یک #گوریل ماده که در وود ساید کالیفرنیا نگه داری می شود.) زمانی که مربی او بعد از اینکه سینک فولادی را از جایش در آورده با او  روبرو می شود، او با علامت می گوید که “گربه آن کار را کرد” و با دست به بچه #گربه خانگی بی تقصیر اشاره میکند.

شاید مثال کوکو این اعتبار را به این ایده‌ بدهد که برای دروغ گفتن به زبان نیاز داریم هر چه بیشتر آن زبان را بلد باشند راحت تر دروغ می گویند. کوکو بیش از 1000 واژه از زبان اشاره را می داند.

شاید همه حیوانات در درون خود‌ گرایش به دروغ گفتن دارند ولی فقط به وسیله ی زبان قادر به انجام آن هستند.اما هنوز این به این معنی نیست که حیوانات بدون #زبان پیچیده نمی توانند دروغ میگویند.

در سال 1995 یک زیست شناس به نام Eldridge Adam نتایج تحقیقات خود را منتشر کرد که نشان می داد ‌حیوانات یک گونه دروغ می گویند تا هر چه می خواهند به دست بیاورند. به ویژه او نشان داد که یک #گونه از خانواده #خرچنگ ها با نام

Related posts