دارد

 

دارد

علاوه بر آن برای شناخت راست و چپ  بدن و هماهنگی با یکدیگر ،برای خواندن و نوشتن و توسعه ی مراحل حرکتی بالاتر اهمیت بسیاری دارد

ابتدا کودکان بین ۲ تا ۵ ماهگی تمایل به غلت زدن از شکم خوابیده به عقب دارند از ۴.۵ تا ۵ ماه تمایل به ماندن در خط وسط و از ۵’۵ تا۵’۷ ماهگی تمایل به غلت از پشت خوابیده به حالت دمر دارند

اولین مرحله ی تسهیل غلت زدن را میتوانید هنگام تعویض پوشک کودک یا خوابانیدن کودک شروع کنید

سپس از طریق تقویت عضلات طرفی گردن میتوانید غلت را تسهیل کنید بدین صورت که او را هنگام در آغوش گرفتن کمی متمایل به پهلو نگه دارید تا بصورت غریزی سر را برخلاف مسیر جاذبه بالا بیاورد یا اندکی او را به سمت پایین ببرید تا سر را بالا بیاورد شما با این کار دست ها را نیز برای هل دادن زمین و حفاظتی ها آماده می کنید

زمانی را برای خوابانیدن کودک به شکم صرف کنید تا علاوه بر تقویت عضلات گردن عضلات پشت نیز تقویت شوند

Related posts