ب – ترسيم دواير

 

ب – ترسيم دواير

ج- اشكال هندسي

8- نوشتن حروف و كلمات در هوا با انگشت

9- انجام حركات نرمشي

10 – درست كردن اشكال هندسي و شكل هاي مختلف با چوب كبريت  (صفحه 49 تا 54 روش ها و راهبرد هاي تقويت حافظه – ازيتا محمد پور )

11- تشخيص بخش جدا شده يك تصوير از بين چند شكل

12- استفاده از طرح تخته هاي ميخ دار

“گامهای تکنیکی در جهت رفع و کاهش مشکلات نوشتاری”

1-   اولین گام، بررسی وضعیت بینایی دانش آموز است. در صورت عدم مشکل جدی در چشمها، ادراک بینایی نیز نقش مهمی

Related posts