بوکستل می گوید: “این پروژه، پیروزی خلاقیت انسان و تکنولوژی را نشان می دهد که جهت بازگردانی عملکرد صحیح به من

 

بوکستل می گوید: “این پروژه، پیروزی خلاقیت انسان و تکنولوژی را نشان می دهد که جهت بازگردانی عملکرد صحیح به من

۶. احساس‌ صدای‌ زنگ‌ در گوش‌ (وزوز گوش‌)

۷. منگی‌ فوق‌العاده‌ شدید به‌ ویژه‌ با حركت‌دادن‌ سر كه‌ به‌ تدریج‌ شروع‌ شده‌ و در عرض‌ 48 ساعت‌ به‌ حداكثر می‌رسد.

ـ علل‌ بیماری:

عفونت‌های‌ معمولاً ویروسی‌ گوش‌ داخلی‌، عفونت‌های‌ باكتریایی‌ گوش‌ داخلی‌ (گاهی‌ ناشی‌ از كلستراتوم‌ كه‌ یك‌ تجمع‌ عفونتی‌ مواد زائد در گوش‌ میانی‌ است‌)، آسیب‌ سر.

ـ عوامل‌ افزایش‌دهنده‌ خطر:

۱. گسترش‌ یك‌ عفونت‌ مزمن‌ گوش‌ میانی‌

۲. خوردن‌ داروهای‌ سمی‌

۳. استرس‌

Related posts