بهبود خودبه‌خود یا با درمان‌ در طی‌ 6-1 هفته‌ رخ‌ می‌دهد.

 

بهبود خودبه‌خود یا با درمان‌ در طی‌ 6-1 هفته‌ رخ‌ می‌دهد.

ـ عوارض‌ احتمالی‌:

كاهش‌ شنوایی‌ دایمی‌ در سمت‌ مبتلا (به‌ ندرت‌)

ـ درمان‌:

۱. درمان‌ هرگونه‌ اختلال‌ زمینه‌ای‌

۲. تسكین‌ علایم‌ (با استراحت‌ و داروها)

۳. بررسی‌های‌ تشخیصی‌ ممكن‌ است‌ شامل‌ مطالعات‌ شنوایی‌، كشت‌ از هرگونه‌ ترشح‌ چركی‌ و سایر بررسی‌های‌ لازم‌ برای‌ تعیین‌ اختلال‌ زمینه‌ای‌ باشد.

۴. در صورت‌ ناموفق‌ بودن‌ درمان‌های‌ محافظه‌كارانه‌، خارج‌ كردن‌ كلستراتوم‌ با جراحی‌ و تخلیه‌ ناحیه‌ عفونی‌ شده‌ ممكن‌ است‌ ضرورت‌ یابد.

Related posts