بستری بود فقط بهش استامیونفن میدادن بعد گفتن هر وقت تب داشت به مدت 2روز قرص دیازپام بهش بدین . میخواستم بپرسم

 

بستری بود فقط بهش استامیونفن میدادن بعد گفتن هر وقت تب داشت به مدت 2روز قرص دیازپام بهش بدین . میخواستم بپرسم

تست ارتولانی:

دررفتگی در دوره نوزادی با تست ارتولانی تاييد می‌شود. برای انجام اين تست کودک را در وضعيت خوابيده به پشت قرار می‌دهيم. با يک دست لگن را و با دست ديگر زانو را به طور کامل نگه می‌داريم و هيپ را در ۹۰ درجه خم می‌کنيم. نوک انگشت اشاره و ميانی روی تروکانتر بزرگ و شست در سطح زانو قرار می‌گيرد. با ابداکشن آرام هيپ با عبور سر فمور از لبه ی خلفی استابولوم و عبور آن به داخل حفره‌، کلانک ( clunck ) شنيده يا لمس می‌شود (کلانک‌وروی). سپس با ادداکشن هيپ سر فمور از استابولوم خارج می‌شود (کلانک خروجی) و مجددا” کلانک شنيده يا لمس می‌شود.

تست بارلو:

با تست بارلو می‌توان تعيين کرد که آيا مفصل هيپ قابل دررفتن است يا نه و در واقع نوعی تست تحريکی دررفتگی می‌باشد. همانند تست ارتولانی طفل بايد بدون اينکه گريه کند روی تخت صاف و سفتی بخوابد و معاينه آرام صورت گيرد . هر دو هيپ را خم می‌کنيم. سمت مورد معاينه در ۴۵ درجه فلکشن و کمی ادداکشن و سمت مقابل در ۹۰ درجه فلکشن و کمی ابداکشن باشد. در اين وضعيت هيپ بيشتر ناپايدار است. نوک انگشت اشاره و ميانی در سطح خارجی ران روی تروکانتر بزرگ و نوک انگشت شست در قسمت ميانی ران در سمت داخل قراردارد. با فشار به سمت خلف و خارج سعی در دررفتگی هيپ می‌نماييم.

Related posts