برای پرورش حواس ویادگیری”

 

برای پرورش حواس ویادگیری”

 

بازی شماره ۱

اسم بازی: نبین و بده

اهداف:

تقویت حس لامسه

افزایش واژگان درکی(رنگها،سایز،اشکال هندسی و…)

افزیش دقت شنیداری

افزایش حافظه شنیداری

Related posts