براي هر يك از موارد فوق امتيازي بين 0 تا 2 در نظر گرفته شده و سپس اين امتيازات جمع مي شوند. اگر حاصل جمع

 

براي هر يك از موارد فوق امتيازي بين 0 تا 2 در نظر گرفته شده و سپس اين امتيازات جمع مي شوند. اگر حاصل جمع

آيا معيارهاي آپگار مشكلات آينده نوزاد را پيش بيني ميكند يا خير؟

خير …. البته كمي قبلتر متخصصين عقيده داشتند كه معيار هاي آپگار مشكلات طبي آينده را پيش بيني مي كند. يك نظريه اين بود كه نوزاداني كه امتياز آپگار آنها 5 به پايين است در آينده به مشكلات مغزي و اعصاب دچار خواهند بود. مطالعات اخير ثابت كرده كه تنها معيار آپگار نمي تواند مشكلات طبي آينده را پيش بيني كند.

نكته مهم در استفاده از معيار آپگار، سادگي آن است بطوريكه روش محاسبه بسيار سريع و مطمئن و دقيق براي بررسي سلامت نوزاد در اولين لحظات پس از تولد است.

مراحل رشد طبیعی دست نوزاد

در زمان به دنیا آمدن فرزندتان

دستها مشت گره کرده است که واقعا نمی‌تواند کاری انجام دهد

شما باید دستان کودکتان را ماه به ماه کنترل کنید

Related posts