این آزمایش در 25 مرکز درمانی و 13 کشور انجام شد. در آن 281 بیمار مورد آزمایش قرار گرفتند که 78 بیمار دارای

 

این آزمایش در 25 مرکز درمانی و 13 کشور انجام شد. در آن 281 بیمار مورد آزمایش قرار گرفتند که 78 بیمار دارای

دارید.

 

در گام اول این تحقیق، شرکت کنندگان به دو دسته تقسیم شدند، گویندگان و شنوندگان. آنهایی که نقش گوینده داشتند ویدیوهایی کوتاه از سخنرانانیهای TED و تصاویری از طبیعت را تماشا کردند و بعدا به آنها گفته شد که هر آنچه دیده بودند را برای شنونده ها تعریف کنند. در برخی موارد شنونده ها همان ویدئو یا تصویر را دیده بودند و در برخی برای اولین بار راجع به آن می شنیدند. پیش از شروع، گویندگان پرسشنامه  ای راجع به پیش بینی واکنش گروه دیگر پر کردند و شنوندگان نیز پس از پایان کار واکنش خود را ثبت میکردند.

نتایج: مردم از داستانهایی که با موضوع آن آشنایی داشتند بیشتر لذت برده بودند.

💭 نویسندگان معتقدند که دلیل آن عدم تطابق میان “ذهنیت ما از خودمان” و توانایی های واقعی ماست. ما واقعا در تعریف کردن داستان آنقدر که فکر میکنیم خوب نیستیم. نویسنده این تحقیق میگوید: گفتار انسان ها سرشار از خلاهای اطلاعاتی است و موضوعات  آشنا به شنونده ها این امکان را میدهد که از اطلاعات خود برای پر کردن این خلاء ها استفاده کنند.

Related posts