اول: تقلیدهای رفتاری است که اگر منظور شما تقلیدهای بازی گونه مثل غذا دادن یا خواباندن خرسی یا عروسک است،کودک

 

اول: تقلیدهای رفتاری است که اگر منظور شما تقلیدهای بازی گونه مثل غذا دادن یا خواباندن خرسی یا عروسک است،کودک اوتیسم این کارها را انجام نمیدهد.چون تفکر سمبولیک ندارد.دوم :بازی کردن با کودکان دیگر است.چون کودک اوتیسم یکی از حیطه های اصلی آسیب دیده اش تعامل با کودکان دیگر است.پس به نظر میرسد برای تشخیص قطعی نگران نباشید و عجله نکنید و کاملا با جدیت برنامه گفتاردرمانی کودک را ادامه دهید. و حدودا ۳ سالگی با یک روانپزشک اطفال در خصوص تشخیص قطعی صحبت کنید.

واژه سازی کودک مبتلا به اوتیسم غیرطبیعی است

ممکن است واژه سازی به شکل بازی در کودکان عادی هم دیده شود اما جایگزین کردن همیشگی واژه ها، مختص مبتلایان به اوتیسم است.

مثلا کودک مبتلا به اوتیسم ممکن است همیشه به «باب اسفنجی»، «بنگی» بگوید.

دخترم دو ساله و سه ماهشه و تاحیر در گفتار داره. ارتباط چشمی کمی با افراد ناشناس داره و کمتر بهشون توجه میکنه. پیش فوق تخصص روانپزشکی اطفال بردم و گفته که برای تشخیص کمی زوده و باید تا حدود سه سالگی صبر کرد خدود دو هفته

Related posts