است دوبار در هفته گفتار درمانی می برم دامنه لغاتش بهتر شده و حدود بیست روزه که چند ساعتی در روز به مهد میره که

 

است دوبار در هفته گفتار درمانی می برم دامنه لغاتش بهتر شده و حدود بیست روزه که چند ساعتی در روز به مهد میره که احساس میشه در برقراری ارتباطش با دیگران بی تاثیر نبوده اما همچنان نگران هستم لطفا درایت نمونده و راهنمایی بفرمایید

باسلام خدمت شما.آیا فقط با غریبه ها ارتباط ضعیفی دارد؟ با شنیدن نام خود واکنش نشان میدهد؟ اگر در صورت شنیدن نام خود به سمت منبع صدا برمیگردد و همچنین در بازی کردن با وسایل بازی مشکلی مشاهده نمی شود مثلا بازی هدفمند میکند و سعی میکند بازی نمادین به نمایش بگذارد ویا در صورت برخورد با وسایل مورد علاقه اش خوشحال میشود و سعی در دستکاری آن میکند نمیتوان نگران بود.ولی اگر در تمامی موارد ذکرشده تاخیر دارد و یا نمیتوانید بازی هوشیارانه ببینید شاید بهتر باشد حتما ارزیابی شود.پس بهتراست حتما یک کاردرمانگر ذهنی دختر گل شما را ارزیابی کند.

‌‌ ‌نیمه در رفتگی مفصل ران در کودکان فلج مغزی

کودکان دچار فلج مغزی که در عضلات داخل ران دچار اسپاستی سیتی( سفتی عضلات) هستند در معرض دررفتگی لگن می باشند.

در این کودکان لازم است تمرینات کشش عضلات داخل ران به شکل روزانه انجام گردد تا سفتی این عضلات بهمراه الگوهای

Related posts